14-2 pointes

2 Pointes, 1984,
Acier peint,
325 x 190 x 175 cm
photo: Jean-Pierre Morin